Copyright © 2017 by
Denys Bilko
All Rights reserved
Патенти

1. Патент України 83862. Спосіб оцінки перебігу захворювання при хронічній мієлоїдній лейкемії / Дяченко М.В., Білько Д. І., Дягіль І. С., Перехрестенко Т. П. // Офіційний бюлетень
«Промислова власність». - 2013. -
18.

2. Патент України
83863. Спосіб отримання препаратів хромосом лімфоцитів периферійної крові / Чапля О.В., Гонтар Ю.В., Білько Н. М. // Офіційний бюлетень «Промислова власність». - 2013. - 18.

3. Патент України
75876. Спосіб диференціювання стовбурових клітин в кардіоміоцити / Будаш Г.В, Малишева С.В., Білько Д.І., Білько Н. М. // Офіційний бюлетень «Промислова власність». -
2012. -
23. - С. 4.71.

4. Патент України
53756. Спосіб оцінки якості потенційного трансплантату культивованих стовбурових гемопоетичних клітин / Білько Н.М, Борбуляк І.З., Бараш О.О., Білько Д. І. // Офіційний
бюлетень «Промислова власність». - 2010.-
19.- С. 5.69.

5. Патент України
50633. Метод добору зрілих сперматозоїдів для запліднення in vitro / Бараш О. О., Білько Н. М. // Офіційний бюлетень «Промислова власність». - 2010. - 11.

6. Патент України
16917U. Спосіб культивування клітин кордової крові / Білько Н.М, Василовська С.В., Білько Д.І., Вотякова І.А., Бойко Р.В. // Офіційний бюлетень «Промислова власність». - 2006.- 8.- с.18.

7. Патент України
2692. Спосіб виготовлення камери для культивування клітин / Білько І. П., Гашинський В. В., Войцеховський В. Г., Білько Н. М. // Офіційний бюлетень «Промислова власність». - 1994.

8. UK Patent No GB 2400106B „Gel” / Bilko N., Bilko D., Bilko I., Chapman T., Newton C.
Кафедра лаб. діагностики
Вступ 2017