Наукові теми Центру молекулярних і клітинних досліджен та Кафедри лабораторної діагностики біологічних систем

-Визначення антипроліферативних та протипухлинних властивостей сполук імідазольного ряду у модельній системі адгезивно-залежних клітин раку молочної залози MCF-7 у культуральній системі in vitro (2016)

- Морфофункціональна оцінка пулу стовбурових клітин при хронічній мієлоїдній лейкемії в культурі клітин in vitro (2014-2016)

- Оцінка хітозанових мембран, модифікованих карбоксиметилцелюлозою, як матриксу для культивування мезенхімальних стовбурових клітин (2013)

- Розробка методу раннього виявлення лейкемічної трансформації як засіб запобігання подальшого розвитку онкогематологічних захворювань  (2012 - 2013)

- Визначення біосумісності альгінат-агарових комплексів, як основи для створення мікрокапсул, для контрольованого вивільнення лікарських  препаратів (2012)

- Оцінка морфофункціональних характеристик гемопоетичних стовбурових клітин та їх найближчих нащадків у культурі клітин in vitro (2011)

- Особливості диференціювання плюрипотентних клітин миші в кардіоміоцити залежно від умов культивування (2011-2013)

- Особливості експресії генів індукованих плюрипотентних стовбурових клітин миші, отриманих за допомогою системи транспозонів Sleeping Beauty (2011-2013)

- Одержання систем контрольованого вивільнення лікарських препаратів та дослідження їх впливу на організм лабораторних тварин (2011)

- Особливості розвитку зародків людини з аномаліями хромосомного набору в культурі клітин in vitro (2010-2013)

- Вплив зовнішнього і внутрішнього опромінення іонізуючою радіацією на гемопоез ссавців (2008-2010)

- Дослідження модифікованих хітозанових мембран як біосумісної матриці для підтримання проліферації адгезивно-залежних клітин (2010)

- Розробка способу експансії та оцінки стовбурових клітин та клітин-попередників гемопоезу у довготривалих культурах in vitro і in vivo (2009-2010)

- Дослідження методів та умов культивування адгезивно-залежних клітин кісткового мозку на полімерних хітозанових матрицях з додаванням целюлозних та кератинових волокнистих структур (2009)

- Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями у програмах лікування безпліддя (2008-2011)

- Експресія генів надродини ядерних стероїдних рецепторів та Toll-рецепторів у менінгіомах та у пухлинах раку молочної залози (2008-2010)

- Комбінований генетичний скринінг вагітних як показання до інвазивної пренатальної діагностики (2008-2011)

- Спосіб створення остеозаміщуючих імплантатів для кісткової пластики в культурі клітин in vitro (2008)

- Розробка способу накопичення стовбурових кровотворних клітин для відновлення кровотворення в разі трансплантації (2007-2008)

- Розробка методу культурального аналізу та контролю якості трансплантаційного матеріалу в онкогематології (2007-2008)

- Вивчення проліферативного потенціалу ембріональних стовбурових клітин у культурі тканин (2004-2005)
 
 
Copyright © 2017 by
Denys Bilko
All Rights reserved
Цитологія, гістологія, клітинна біологія Стовбурові клітини Ембріологія
NaUKMA
Contacts
Useful links
Our partners
PhD
Masters
Alumni
Contests
Admission 2017
Lecturers
Master's program
Laboratory diagnostics
Patents
Publications
Science
About us
Home page