Copyright © 2017 by
Denys Bilko
All Rights reserved
Магістри

Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем готує магістрів зі спеціальності 09 "Біологія", спеціалізація 091 «Лабораторна діагностика біологічних систем». Перший набір студентів відбувся 2012 року. Магістерська програма реалізує модель біологічної освіти, що передбачає поєднання медичних та біологічних складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами сучасної інформації про дослідження в галузі медико-біологічних наук та володіння сучасними методами лабораторного дослідження біологічного матеріалу.

Програма навчання передбачає проходження студентами науково- дослідної практики, яка відбувається як безпосередньо у лабораторіях кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, так і в інших науково-дослідних установах Києва згідно з укладеними угодами про
співпрацю. Під час навчання на кафедрі студенти готують та захищають кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Лабораторна діагностика біологічних систем».

Магістр за спеціальністю «Лабораторна діагностика біологічних систем» підготовлений як для навчання в аспірантурі за біологічними напрямами підготовки та на PhD-програмах біологічного спрямування, так і для практичної діяльності, що вимагає передусім навичок роботи в діагностичній лабораторії та навичок аналітичного мислення для аналізу отриманих результатів.

На базі кафедри лабораторної діагностики біологічних систем виконуються аспірантські дослідження зі спеціальності 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія. Науково-дослідна та навчальна робота на кафедрі проводиться у лабораторіях Центру молекулярних і клітинних досліджень (керівник - проф., докт. мед. наук Білько Н. М.). Науково-дослідна робота проходить за грантами Міністерства освіти і науки України.

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри лабораторно діагностики біологічних систем
:
·     Розробка методів ранньої діагностики онкогематологічних захворювань.
·     Вивчення клітинних основ патологічних змін при безплідді та методів його діагностики.
·     Вивчення молекулярних і клітинних основ кровотворення в нормі і патології.
·     Вивчення стовбурових клітин у нормі та патології та розробка способів їх накопичення і зберігання.
·    Дослідження особливостей диференціювання індукованих плюрипотентних клітин.
·    Вивчення впливу стресових чинників на кровотворення.

Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем має укладені угоди про співпрацю із такими установами:
·     Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України,
·     Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
·     Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України,
·     Факультет біотехнології НТУУ «КПІ»,
·     Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л. І. Медведя МОЗ України,
·     Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
·     ТОВ «Академічна клініка»,
·     Клініка репродуктивної медицини «Надія»,
·     ТОВ «Інститут генетики репродукції»,
·     ДП «Біомедичні технології УА», ТзОВ
·     «Медичний центр «Ембріотек» та інші.


Кафедру лабораторної діагностики біологічних систем очолює доктор медичних наук, професор Білько Надія Михайлівна (nbilko@ukma.kiev.ua).
Кафедра лаб. діагностики
Вступ 2017