Copyright © 2017 by
Denys Bilko
All Rights reserved
Кандидати наук

2007

Василовська С. В.

Функціональна характеристика клітин-
попередників кордової крові в умовах культивування in vitro.

Посилання на науковий профіль
2009

Бадюк В. М.

Результат комбінованого генетичного скринінгу вагітних як показання до
інвазивної пренатальної діагностики

Посилання на науковий профіль
2010

Білько Д. І.

Особливості експресії ядерних і Toll-подібних рецепторів та їх функціональних зв'язків у пухлинних клітинах різного походження.

Посилання на науковий профіль
2011

Бараш О. О.

Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному
заплідненні

Посилання на науковий профіль
2012

Борбуляк І. З.

Особливості функціонування клітин-попередників кісткового мозку щурів за умов внутрішнього опромінення радіонуклідом стронцію-90

Посилання на науковий профіль

2014

Малишева С. В.

Морфофункціональна характеристика плюрипотентних стовбурових клітин миші, одержаних за допомогою системи транспозонів Sleeping Beauty

Посилання на науковий профіль
2014

Чапля О. В.

Особивості доімплантаційного розвитку культивованих in vitro ембріонів людини із кількісними хромосомними аномаліями


Посилання на науковий профіль
2015

Дяченко М.В.

Особливості функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією


Посилання на науковий профіль
2015

Пилип Л.Я.

Особливості сегрегації хромосом, залучених до робертсонівських транслокацій, у сперматозоїдах гетерозиготних носіїв транслокацій der(13;14) та der(14;21)Посилання на науковий профіль
Кафедра лаб. діагностики
Вступ 2017
2017

Будаш Г. В.

Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro. 2017р.