Наукові напрями, які розробляються на кафедрі
Вивчення стовбурових клітин у нормі та при патології і розробка способів їх накопичення та зберігання
Розробка методів ранньої діагностики онкогематологічних захворювань
Дослідження гемопоезу при дії стресових чинників
Вивчення клітинних основ патологічних змін при безплідді та методів його діагностики  

2. Наукові центри та лабораторії, створені при кафедрі
З 2003 року в НаУКМА існує Центр молекулярних і клітинних досліджень, який займається науковою  
діяльністю та є базою для виконання кваліфікаційних робіт і дисертацій. Кафедра була створена  
співробітниками Центру.

3. Підтвердження актуальності і сучасності досліджень кафедри  

Як відомо, онкологічні захворювання посідають друге місце за рівнем захворюваності та смертності в  
усьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я щороку близько 10 млн. осіб страждають від  
даних недуг, до того ж, за прогнозами цієї ж організації смертність від раку буде лише зростати та до 2030  
року зросте на 45%. Як це не сумно, Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення цієї хвороби.  
Одним з найбільш поширених онкологічних захворювань досі вважаються лейкемії.  Особливо зріс  
інтерес до онкогематології після аварії на Чорнобильській АЕС. Незважаючи на це, стовбурові клітини  
гемопоезу - це приклад успішного застосування стовбурових клітин у терапії вже протягом 30 років. Лейкоз  
перестав бути смертельною хворобою, близько 70% людей можуть досягнути ремісії при вчасній діагностиці  
та належній терапії. Пошук гаплотипних донорів, обладнання необхідне для підбору їх, експансія клітин  
донорів in vitro - це все достатньо вартісні процедури. Тому лікування лейкозу може коливатись від 10 000 до  
300 000 тисяч доларів.
Терапевтичне застосування гемопоетичних стовбурових клітин вперше показане як ефективний метод  
лікування,  але незважаючи на весь титанічний прогрес в даному питанні залишається безліч невирішених  
завдань. Одним з таких є ключове питання - чи можливо вирощувати гемопоетичні клітини поза організмом? У  
вирішенні цієї проблеми не останню роль відіграє взаємодія строми та гемопоезу.  
Після цього виникає безліч питань: Що ж таке гемопоетична ніша? Чи можливо її відтворити in vitro? Як  
поводять себе лейкемічні клітини у «здоровій» ніші? А як у «хворій»? Лише відповівши на ці питання, ми  
зможемо досліджувати основне чи можливо створити гемопоетичні клітини in vitro для застосування їх в  
терапії.
На кафедрі проводиться визначення особливостей функціонування гемопоетичних клітин-попередників  
при хронічній мієлоїдній лейкемії у первинній культурі клітин in vitro з метою розробки способів ранньої  
діагностики онкогематологічних захворювань.  
Проводиться визначення антипроліферативних та протипухлинних властивостей нових сполук  
імідазольного ряду у модельній системі in vitro, що може стати підґрунтям для отримання нових лікарських  
засобів.
Також досліджується вплив  карбонових флуоресцентних наноточок на  гемопоетичну стовбурову  
клітину, що дозволяє виявити їх прогностичну і діагностичну цінність  при вивченні захворювань системи  
гемопоезу.


Наукові теми Центру молекулярних і клітинних досліджен та Кафедри лабораторної діагностики  
біологічних систем

- Розробка технології тривимірного культивування мультипотентних стовбурових клітин для регенерації  
пошкоджень тканин ішемічного ґенезу (2017-2019)
- Розробка біосенсорних платформ та базових алгоритмів аналізу для експресної діагностики раку грудної залози  
людини в у мовах in vitro (2016-2018)
- Особливості сегрегації хромосом у сперматозоїдах носіїв збалансованих структурних хромосомних перебудов  
(2014-2017)
- Роль компонентів мікрооточення у моделюванні гемопоетичної ніші in vitro (2016-2017)
- Пошук базового ефективного алгоритму біосенсорного експрес-контролю біохімічних параметрів розвитку  
онкологічного ураження та ефективності його лікування (2017)

-Визначення антипроліферативних та протипухлинних властивостей сполук імідазольного ряду у модельній системі  
адгезивно-залежних клітин раку молочної залози MCF-7 у культуральній системі in vitro (2016)

- Морфофункціональна оцінка пулу стовбурових клітин при хронічній мієлоїдній лейкемії в культурі клітин in vitro  
(2014-2016)

- Оцінка хітозанових мембран, модифікованих карбоксиметилцелюлозою, як матриксу для культивування  
мезенхімальних стовбурових клітин (2013)

- Розробка методу раннього виявлення лейкемічної трансформації як засіб запобігання подальшого розвитку  
онкогематологічних захворювань  (2012 - 2013)

- Визначення біосумісності альгінат-агарових комплексів, як основи для створення мікрокапсул, для  
контрольованого вивільнення лікарських  препаратів (2012)

- Оцінка морфофункціональних характеристик гемопоетичних стовбурових клітин та їх найближчих нащадків у  
культурі клітин in vitro (2011)

- Особливості диференціювання плюрипотентних клітин миші в кардіоміоцити залежно від умов культивування  
(2011-2013)

- Особливості експресії генів індукованих плюрипотентних стовбурових клітин миші, отриманих за допомогою  
системи транспозонів Sleeping Beauty (2011-2013)

- Одержання систем контрольованого вивільнення лікарських препаратів та дослідження їх впливу на організм  
лабораторних тварин (2011)

- Особливості розвитку зародків людини з аномаліями хромосомного набору в культурі клітин in vitro (2010-2013)  

- Вплив зовнішнього і внутрішнього опромінення іонізуючою радіацією на гемопоез ссавців (2008-2010)

- Дослідження модифікованих хітозанових мембран як біосумісної матриці для підтримання проліферації адгезивно-
залежних клітин (2010)

- Розробка способу експансії та оцінки стовбурових клітин та клітин-попередників гемопоезу у довготривалих  
культурах in vitro і in vivo (2009-2010)

- Дослідження методів та умов культивування адгезивно-залежних клітин кісткового мозку на полімерних  
хітозанових матрицях з додаванням целюлозних та кератинових волокнистих структур (2009)

- Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями у програмах лікування  
безпліддя (2008-2011)

- Експресія генів надродини ядерних стероїдних рецепторів та Toll-рецепторів у менінгіомах та у пухлинах раку  
молочної залози (2008-2010)  

- Комбінований генетичний скринінг вагітних як показання до інвазивної пренатальної діагностики (2008-2011)

- Спосіб створення остеозаміщуючих імплантатів для кісткової пластики в культурі клітин in vitro (2008)

- Розробка способу накопичення стовбурових кровотворних клітин для відновлення кровотворення в разі  
трансплантації (2007-2008)

- Розробка методу культурального аналізу та контролю якості трансплантаційного матеріалу в онкогематології (2007-
2008)

- Вивчення проліферативного потенціалу ембріональних стовбурових клітин у культурі тканин (2004-2005)
 
 
Copyright © 2017 by
Denys Bilko
All Rights reserved
Цитологія, гістологія, клітинна біологія Стовбурові клітини Ембріологія
Кафедра лаб. діагностики
Вступ 2017