Copyright © 2017 by
Denys Bilko
All Rights reserved
Про нас.

   Протягом останніх 10 років у Києво-Могилянській академії успішно розвивається новий перспективний напрямок медико-біологічних досліджень. Вибір цього напрямку пов’язаний із можливостями використання стовбурових клітин як джерела клітинних резервів у організмі людини. Могутній потенціал стовбурових клітин і їх здатність до диференціювання у різних напрямках відкривають необмежені перспективи для пошуків методів їх спрямування у потрібний спеціалізований клітинний
тип.
   У НаУКМА цей науковий напрямок розвивається Центром молекулярних і клітинних досліджень, де на високому професійному рівні здійснюється розробка оригінальних клітинних технологій, що стосуються культивування стовбурових клітин. Результати наукової діяльності отримали високу оцінку серед фахівців у світі, про що свідчать публікації у провідних міжнародних журналах і відзнаки на міжнародних конгресах, присвячених перспективам вивчення біології стовбурових клітин та їх використання у медичній практиці. Свідченням цього є також проведення на базі Києво-Могилянської академії всесвітнього форуму NATO ASI «Стовбурові клітини та перспективи їх клінічного застосування», який мав вагомий резонанс в наукових і медичних колах України, близького і дальнього зарубіжжя.
Кафедра лаб. діагностики
Вступ 2017