Монографії Підручники Патенти
 
 
Copyright © 2017 by
Denys Bilko
All Rights reserved
Sviezhentseva I.O.,  Perekhrestenko T.P.,  Bilko D.I.,  Gordienko A.I.,  Diachenko M.V., Dyagil I.S unctional activity of
CD34-positive cells in chronic myeloid leukemia patients with different response to imatinib therapy / Sviezhentseva I.O. //
Experimental Oncology. - 2015. - № 37, Vol. 1. - P. 70 - 72.\

Perekhrestenko T. Mechanisms of resistance in patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase
inhibitors / Perekhrestenko T., Diachenko M., Sviezhentseva I., Gordienko A., Bilko D. //Georgian Med News. - 2015. - 
240 . - P. 43-50.
    
3. Свеженцева И.А., Билько Д.И., Руссу И.З. Билько Н.М. Сравнительное исследование
морфофункциональной активности культивируемых in vivo и in vitro клеток костного мозга больных
хронической миелоидной лейкемией при терапии ингибиторами тирозинкиназ// Клеточные культуры. -
2015. - №31. - С. 14 - 25.
4. Бойко Р. В., Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М.  Математичний аналіз зміни функціональних властивостей
кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього опромінення з різною потужністю дози // Ядерна
фізика та енергетика. - 2015. - Т. 16, № 4. - С. 389-397.

5. Cвєженцева І.О., Білько Д.І., Білько Н.М., Дягіль І.С. Особливості еритропоезу при хронічній мієлоїдній
лейкемії у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ //Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. - 2014. - С.51-54.  

6. Малишева С.В., Борбуляк І.З, Білько Д.І., Білько Н.М., Хешлер Ю.  Особливості спонтанного
диференціювання транспозон-індукованих плюріпотентних стовбурових клітин миші // Вісник Запорізького
національного університету: Біологічні науки. - 2013. - № 2. - С. 96-103.

7. Boiko R.V, Bilko D.I., Borbulyak I.Z., Duplenko Y. K., Bilko N.M. The role of mathematical model of hematopoietic
system in explanation of the repair processes of hematopoiesis after disturbing effects of ionizing radiation // Kyiv-Mohyla
Journal. - 2012. - V. 3. - P. 1-6.

8. Білько Д., Малишева С.В., Будаш Г.В., Чапля О.В., Білько Н.М. Ембріональні стовбурові клітини.
Перспективи і проблеми їх використання // Проблеми екологічної біотехнології. - 2012.  -  № 1.

9. Будаш Г.В., Білько Н.М., Білько Д.І., Сарич Т. Застосування циклоспорину для підвищення ефективності
диференціювання плюрипотентних клітин в кардіоміоцити // «Проблеми екологічної та медичної генетики і
клінічної імунології» : збірник наукових праць. - 2012. - № 4 (112). -  С. 14-23.

10. Білько Д.І.,  Малишева С .В., Будаш Г.В., Чапля О.В., Білько Н.М. Ембріональні стовбурові клітини.
Перспективи і проблеми їх використання [Електронний ресурс.] // Проблеми екологічної біотехнології.-
2012.-№ 1.

11. Дяченко М. В., Борбуляк І. З., Білько Д. І., Перехрестенко Т.П., Дягіль І.С., Білько Н. М. Функціональна
активність клітин-попередників кісткового мозку при хронічній мієлоїдній лейкемії пов’язана із
індивідуальною відповіддю на терапію // Вісник Дніпропетровського університету.  Серія: біологія,
медицина. - 2012. - Вип. 3, т. 2. - С. 26-31.

12. Малишева С.В., Білько Н.М., Білько Д.І., Сарич Т. Диференційний потенціал отриманих за допомогою
системи транспозонів індукованих плюріпотентних стовбурових клітин миші  // Проблеми екологічної та
медичної генетики і клінічної імунології. - 2012. - Т. 4 № 112. - С. 37-46.

13. Білько Д. І., Білько Н. М. Потенційні можливості ранніх ембріональних клітин формувати гемопоетичні
клітини в культурі тканин in vitro // Медицина сьогодні і завтра. Трансплантологія. - 2011. - № 1-2 (50-51). -
С. 5- 9.

14. Чабан М.О., Давідовіч І.С., Антонюк Н.Г., Білько Д.І., Бурбан А.Ф. Одержання рН-чутливих альгінат-
агарових мікрокапсул для контрольованого вивільнення білкових лікарських  засобів// Наукові записки
НаУКМА.- 2011.- Т.118: Хімічні науки і технології. - С.30-35.

15. Budash G., Saric T., Heschler J., Malysheva S., Bilko D, Bilko N. Comparison of methods for cardiomyocyte
differentiation of murine embryonic stem and induced pluripotent cells // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 119.

16. Malysheva S., Saric T., Hescheler J., Budash G., Bilko D., Bilko N. Expression of SSEA-1 in different clones of
reprogrammed murine embryonic fibroblasts // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 119. ­ P.21-25.
NaUKMA
Contacts
Useful links
Our partners
PhD
Masters
Alumni
Contests
Admission 2017
Lecturers
Master's program
Laboratory diagnostics
Patents
Publications
Science
About us
Home page