Copyright © 2017 by
Denys Bilko
All Rights reserved
                                                         Книги та підручники


1. Білько Н. М. Методи експериментальної гематології / К.: Видавничий дім  
«Києво-Могилянська академія», 2006. - 66 с.  Придбати...

2. Комбінований скринінг на хромосомну патологію плода у першому та  
другому триместрах вагітності : метод. рек. / [Бадюк В. М., Білько Н.М.,  
Мельник Ю.М., Гузенко Г.М.] ; ГУОЗ м. Києва; Нац. ун-т „Києво-Могилянська  
академія“ - К.: РВВ УВМА, 2009. - 30 с.   Читати далі...

3. Білько Н. М. Методичні рекомендації до практичних занять з гематології. -  
Київ: Національний університет ” Києво-Могилянська академія”, 2005. - 30 с.  
Завантажити...

4. Білько Д. І. Методи культури клітин і тканин у біології, біотехнології та  
медицині: навч.-метод. посіб. / Д. І. Білько. - К. : НаУКМА, 2017. - 88 c.
Кафедра лаб. діагностики
Вступ 2017