Програма вступних випробувань
Центр молекулярних і клітинних дослдіжень НаУКМА

Стратегічна мета діяльності Центру - сформувати школу клітинної біології та біотехнології, що дасть змогу готувати висококваліфікованих кадрів як для викладання у вищих навчальних закладах, так і для науково-дослідних установ та медико-біологічних центрів, діяльність яких пов'язана з клітинною біологією і спрямована на вирішення проблем, пов'язаних із аналізом, накопиченням і оцінкою клітинних популяцій.

Основні напрями науково-дослідної роботи Центру:

·Вивчення молекулярних і клітинних основ кровотворення в нормі і патології.
·Вивчення стовбурових клітин у нормі та патології та розробка способів їх накопичення і зберігання.
·Розробка методів ранньої діагностики онкогематологічних захворювань.
·Дослідження особливостей диференціювання індукованих плюрипотентних клітин.
·Вивчення клітинних основ патологічних змін при безплідді та методів його діагностики.
·Вивчення впливу стресових чинників на кровотворення.
·Розробка методів культурального аналізу та контролю якості трансплантатів.

Завдання роботи Центру:

·Створення експериментальної бази, що дасть змогу
студентам і викладачам кафедр факультету природничих наук проводити наукові дослідження на високому методичному рівні;
·Організація і виконання дослідницьких програм за напрямами наукового пошуку Центру;
·Організація та проведення семінарів, засідань, круглих столів, наукових обговорень нових напрямів клітинної біотехнології як основи регенераторної медицини з залученням провідних фахівців міста і закордонних спеціалістів.
Copyright © 2017 by
Denys Bilko
All Rights reserved
Стипендії від корпораціі Артеріум.
Дізнатися більше...
"TEMPUS BREVE EST SED ACADEMIA MOHYLA EST AETERNA"
Правила прийому до НаУКМА
Рейтингові списки
ALUMNI НаУКМА
Дізнатися більше...
Корпорація Bayer та НаУКМА
Дізнатися більше...
Конкурси для молодих вчених в Україні Дізнатися більше...
Програми Horizon 2020
Дізнатися більше...
Інформаційний пакет ЄКТС Дізнатися більше...
Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА
У навчанні на магістерській програмі за спеціальністю «Лабораторна діагностика біологічних систем» поєднуються медичні та біологічні складові. Таким чином студенти отримують ґрунтовні знання досліджень в галузі медико-біологічних та ветеринарних наук, а також оволодівають сучасними методами лабораторного дослідження біологічного матеріалу. Дізнатися більше...
Кафедра лаб. діагностики
           Новини
Вступ 2018
Наші переможці конкурсів молодих вчених
Дізнатися більше...
Програма вступу для іноземців
Вступна кампанія НаУКМА
Календар вступних іспитів
Прорама випробувань для перехресного вступу
Домашня сторінка