Copyright © 2017 by
Denys Bilko
All Rights reserved
Академічні установи з України

Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем має укладені
угоди про співпрацю із такими установами:

- Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. 
Кавецького НАН України

- Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

- Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України

- Факультет біотехнології НТУУ «КПІ»

-  Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
ім. академіка Л. І. Медведя МОЗ України

- Інститут проблем безпеки АЕС НАН України

- Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної Академії Наук України
Кафедра лаб. діагностики
Вступ 2017